Integritetspolicy

Vi på Plus-Plus A/S värnar om din personliga integritet. Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Vi samlar in, behandlar och lagrar personlig information i enlighet med tillämpliga lagar, särskilt EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), och med vad som anges nedan.

Vi vill informera dig om varför vi lagrar vissa uppgifter om dig, på vilket sätt vi använder dem och vilka rättigheter du måste veta vilken information vi lagrar och hur den hanteras. Vi vill att du läser vår integritetspolicy noggrant, så att du förstår vad den betyder. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Personlig informationshanterare:

Plus-Plus A/S
hello@plus-plus.com

Detta är de personuppgifter vi behandlar

Det är möjligt att vi någon gång kommer att hantera följande information om dig:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Kreditupplysningar
 • Användarnamn och lösenord
 • Varukorginnehåll
 • Favoriter
 • Anpassningar av webbplatsen, såsom nyligen visade produkter och språk- och valutainformation
 • IP-adress
 • Beställningsinformation, såsom leverans- och faktureringsadresser, orderkommentarer, leveransinformation, vilka produkter du köpt, hur du kom till vår webbplats och vilken betalningsmetod du använde vid köptillfället.
 • Teknisk information för supportändamål, såsom din webbläsare, webbläsarrubriker, besökta sidor och produkter och felmeddelanden.
 • Annan information som du lämnar via e-post eller liknande.

De huvudsakliga syftena med vilka vi behandlar dina personuppgifter är att utföra de beställningar du gör, hantera intresseanmälningar, hantera vår relation med dig som kund, hantera reklamationer samt leverera varor och tjänster relaterade till våra avtal med dig. Din information kan även komma att användas för utveckling av vår verksamhet och metoder, för analys av vår verksamhet och marknad, för statistik och för marknadsföring av våra varor och tjänster.

Så här lagrar vi dina personuppgifter

För att skydda dina personuppgifter anpassar vi vår säkerhetsmiljö till varje situation. Vi krypterar även all information som du skickar till oss via internet.

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att de ska uppfylla sitt syfte och under den tid vi lagrar dem är vi skyldiga att göra det enligt lag och andra regler. Under den tiden kan vi använda dina uppgifter för att marknadsföra våra produkter och tjänster. Om du slutar vara kund hos oss kommer vi att lagra de personuppgifter vi behöver för marknadsföringsändamål i högst ett år, varefter informationen anonymiseras eller raderas. Om du meddelar oss att du inte längre vill ta emot nyhetsbrev eller liknande information från oss, kommer vi att radera din information från den delen av vårt system så snart vi kan. Våra medarbetare har endast tillgång till information som är absolut nödvändig för att de ska kunna utföra sitt arbete.

Normalt sett lagras och behandlas dina personuppgifter endast av oss på Plus-Plus A/S. I vissa fall kan vi dock behöva dela din personliga information med tredje part, såsom våra tillverkare, underleverantörer, IT-leverantörer, marknadsföringsleverantörer, betaltjänstleverantörer, transportörer och andra partners. Vi gör detta för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig och ge dig bästa möjliga service. Vi kan också avslöja din personliga information till tredje part om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller beslut av en relevant myndighet eller domstol. Vi undviker att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES så långt det är möjligt. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt för oss att göra det för att kunna utföra dina beställningar. I vissa fall kan vi också använda IT-leverantörer och andra leverantörer utanför EU/EES.

Cookies

Du har vissa rättigheter relaterade till din personliga information

Rätt till tillträde

Du har rätt att få veta vilken information om dig vi behandlar och lagrar samt att få tillgång till dessa personuppgifter kostnadsfritt en gång per år. Du har rätt att överföra sådan information till en annan personuppgiftshanterare (dataportabilitet).

Rätten att bli bortglömd

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Ett exempel kan vara om du anser att vi inte längre behöver informationen för att tjäna dig som kund eller att dina personuppgifter har hanterats olagligt. Det finns dock viss information som vi enligt lag är skyldiga att behålla. Du kan kontakta oss för att få dina personuppgifter raderade.

Rätt att begränsa behandlingen

I vissa fall har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Om du till exempel tycker att informationen är felaktig kan du begära att den rättas. Du har även rätt att begära att dina personuppgifter inte används för direktmarknadsföring. När vi inte längre är skyldiga enligt lag att behålla dina personuppgifter kan du även kräva att vi begränsar den information vi hanterar.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för vissa ändamål. Om du väljer att göra det måste du vara tydlig med vilka syften du inte samtycker till att din personliga information används för.

Rätt att framföra klagomål

Om du har synpunkter på vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i det land där du bor eller arbetar.

Din identitet

Vi måste bekräfta din identitet innan vi kan hjälpa dig med någon av ovanstående processer.

Personlig informationshanterare:

Plus-Plus A/S
hello@plus-plus.com